U heeft het recht om, binnen een termijn van 14 dagen, zonder opgave van reden de overeenkomst te herroepen en de gekochte goederen voor eigen kosten te retourneren.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, het product in bezit heeft gekregen. Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u om ons modelformulier in te vullen.

U dient het product goed verpakt, waar mogelijk in de originele verpakking, aan ons te retourneren.

Terugbetaling bij retourneren

Afhankelijk van de staat waarin het product door ons retour wordt ontvangen, ontvangt u het volledige aankoopbedrag of een percentage daarvan inclusief de leveringskosten voor de heenzending, terug binnen 8 werkdagen nadat het product door ons retour is ontvangen en gecontroleerd. U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering ten gevolge van het gebruik van het product/de producten dat verder gaat dan nodig is om de aard, kenmerken en werking ervan vast te stellen. U dient zelf de kosten voor de retourzending te voldoen.

Uitsluiting herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor zakelijke klanten.